Natural Mystic Festival

Facebook Profile

Cilj

Unapređenje i decentralizacija kulturno-muzičkih programa, podizanje svesti o očuvanju životne sredine, uređivanje i unapređivanje životne sredine kroz akcije i projekte, promocija lokalnih turističkih destinacija i vrednosti, privlačenje velikog broja turista i ekonomska dobit za lokalno stanovništvo koja se ostvarujekroz sve oblike turističkih usluga, jačanje kulturnog i tursitičkog imidža opštine Gornji Milanovac...

Misija

Okupljanje i socijalizacija mladih kroz Afro-Reggae muziku koja se isključivo zasniva na principima ljubavi i mira i koja zagovara ozbiljan i brižan odnos prema prirodi u kojoj živimo, vraćanje čoveka prirodi ijačanje njegovihosnovnih potreba za očuvanje okoline u kojoj živi...

Vizija

Samoodrživost i omasovljenje festivala, prepoznatljivost festivala u regionu, jačanje potencijala festivala za rešavanje problema očuvanja i održavanja čovekove okoline, obogaćivanje programa festivala koji ima za cilj privlačenje više generacija posetilaca uključujući decu predškolskog i školskog uzrasta), povećanje broja festivalskih dana i kulturno-muzičkog sadržaja, besplatan festival ...

Image background
Loading...

Ždreban

Ždreban je naziv za brdo u ataru sela Grabovica koje pripada opštini Gornji Milanovac. Poseduje prelepe pejzaže, čist vazduh, izvore čiste vode, brojne vidikovce i pre svega zdravu sredinu sa raznovrsnom florom i faunom. Područje je veoma pogodno za šetnju, vožnju bicikla, kampovanje, odmor i rekreaciju a svoju prepoznatljivost u ovim krajevima Ždreban pre svega duguje tradicionalnim prvomajskim okupljanjima radnika i sindikata iz vremena SFRJ. Na ovom mestu, još iz perioda između dva velika rata, kao svojevrstan spomenik datiraju temelji započete ali nikad izgrađene bolnice na kojima je 1. maja 2014. godine rođen muzički festival pod nazivom „Natural Mystic“...Po opštem priznanju brdo Ždreban predstavlja idealan prostor za održavanje festivala što mu daje veliki potencijal da postane jedna od najposećenijih tačaka okupljanja mladih iz čitave Srbije.

Retrospektiva

Idejni tvorci i realizatori festivala od samog početka bili su članovi muzičke grupe Jahmessenjah iz Gornjeg Milanovca, koji godinama unazad svojim angažovanjem i entuzijazmom popularišu Afro-Reggae muziku i kulturu širom Balkana. Nakon organizovanja velikog broja koncerata domaćih i stranih izvođača kao i učešce ove muzičke grupe na mnogobrojnim festivalima rodila se ideja za osnivanjem sopstvenog festivala. „Natural Mystic“ festival je svojom pojavom predstavljao veliko iznenadjenje i osveženje. Izuzetan geografski položaj, prirodne lepote, kvalitetan muzički program, video projekcije i sličan sadržaj privukao je prethodnih godina veliki broj posetilaca. Kao što se očekivalo nije izostala ni podrška Turističke organizacije, JKP-a Gornjeg Milanovca, volontera ekološke organizacije ,,GMOptimist`` i „Crvenog Krsta“ koji su od samog početka prepoznali vrednost festivala i shvatili važnost kontinuiranog održavanja jednog ovakvog događaja.

Ideja

Akcenat festivala nije isključivo na muzici već oživljavajući jedino milanovačko izletište organizatori pokušavaju ubediti mlade ljude da se vrate prirodi i brinu o njenom očuvanju. Cilj je da se udruženi posvetimo zdravom načinu života i zdravom načinu razmišljanja za razliku od onoga što svakodnevica u gradu i današnjem društvu pruža. Nastojimo da kroz mnogobrojne akcije, javna zagovaranja u zajednici i medijske kampanje obrazujemo lokalno stanovništo i podstičemo na socijalnu jednakost i nenasilje. I ubuduće „Natural Mystic“ će nastaviti da igra važnu ulogu u promovisanju modernih sistema vrednosti kao i u odlučnoj borbi za očuvanje životne sredine i buđenje svesti o ekološkoj krizi naše planete!

Idea

Idea

20142015201620172018
Ždreban
Ždreban je naziv za brdo u ataru sela Grabovica koje pripada opštini Gornji Milanovac. Poseduje prelepe pejzaže, čist vazduh, izvore čiste vode, brojne vidikovce i pre svega zdravu sredinu sa raznovrsnom florom i faunom.
2014
Ždreban
Retrospektiva
Idejni tvorci i realizatori festivala od samog početka bili su članovi muzičke grupe Jahmessenjah iz Gornjeg Milanovca, koji godinama unazad svojim angažovanjem i entuzijazmom popularišu Afro-Reggae muziku i kulturu širom Balkana.
2015
Retrospektiva
Misija
Akcenat festivala nije isključivo na muzici već oživljavajući jedino milanovačko izletište organizatori pokušavaju ubediti mlade ljude da se vrate prirodi i brinu o njenom očuvanju.
2016
Misija
2014Ždreban2015Retrospektiva2016Misija