Plakat NMF 16

Natural Mystic Festival, treći po redu, biće održan i ove 2016. godine na istoj lokaciji, u subotu 30. aprila. S obzirom na to da je publika prepoznala festival kao važno odredište reggae muzike i kulture i da su lokalne institucije dale punu podršku prethodnim festivalima, organizatori će i ove godine sa nesmanjenim entuzijazmom pristupiti organizovanju ovogodišnjeg Natural Mystic-a.

Razlog više za organizaciju ovakvog festivla leži u činjenici da na teritoriji Srbije ne postoji niti jedan festival afro-reggae muzike. Nakon gašenja Trenchtown festivala na Paliću koji je dnevno okupljanjao između 2 i 3 hiljade posetilaca, Natural Mystic ima potencijal da privuče veliki broj ljubitelja reggae muzike iz zemlje i regiona. U prilog tome ide i činjenica da od zemalja bivše Jugoslavije, jedino još Hrvatska i Slovenija imaju slične festivale.

Kontinuiranim rastom festivala, ukazala se i potreba za formiranjem udruženja građana koje će preuzeti sve obaveze vezane za organizaciju festivala. Cilje je i da se kroz rad Udruženja građana „Rekultivator“ transparentno prikaže poslovanje vezano za organizaciju i realizaciju festivala. Samim tim, učinjen je korak napred u podizanja kvaliteta Natural Mystic-a.

Planovi za ovu godinu koje su organizatori postavili sebi tiču se na prvom mestu poboljšanja kvaliteta muzičkog programa. S tim u vezi, plan za ovu godinu predviđa učešće bar jednog priznatog muzičara ili benda iz zemlje ili regiona. Pored toga plan je da se nastavi tradicija dovođenja nekog od stranih izvođača. Plan predviđa i proširivanje festivala pratićem programom (Projekcije filmova, DJ radionice, događaji sportskog karaktera, predstavljanje zemalja afro-reggae kulture) na dvodnevno trajanje. Radi ostvarivanja dugoročnih planova, cilje je ove godine započeti razradu ideja dečijih radionica i Foodland-a (Štandovi sa različitim vrstama hrane, sa akcentom na zdravu ishranu).

U kontekstu svega prethodno navedenog, trebalo bi napomenuti da festival može nastaviti svoje postojanje, kao i do sada na teretu volonterskog rada i entuzijazma. Ipak, da bi festival mogao biti podignut na viši nivo, od čega bi korist imala lokalna zajednica, neophodno je uključiti i ostale relevantne institucije lokalne samouprave, privredu i veći broj volontera. Svaki vid podrške, i nematerijalne i finansijske, pomogao bi ostvarivanju ciljeva festivala. Podizanje festivala na jedan viši nivo, posatvio bi naš grad na mapu važnih događaja alternativne kulture, a samim tim promovisao grad kao sredinu koja prepoznaje, poštuje i podržava različitost.