Plakat NMF 14Prvi Natural Mystic Festival održan je 30. Aprila 2014. godine na brdu Ždreban, u neposrednoj blizini Gornjeg Milanovca. Idejni tvorci i realizatori festivala od samog početka bili su članovi muzičke grupe Jahmessenjah, koji godinama u nazad svojim angažovanjem i entuzijazmom popularišu Afro-reggae muziku i kulturu. Nakon organizovanja velikog broja koncerata i žurki domaćih i stranih izvođača, došlo se i do ideje za realizcaiju samog festivala. Iskustvo u organizaciji sličnih događaja i učešće Jahmessenjah-a na brojnim festivalima, kako u Srbiji, tako i u regionu dalo je podstreh ovoj grupi entuzijasta za započinjanje sopstvenog fetivala.

Akcenat festivala nije isključivo na muzici. Oživljavajući jedino milanovačko izletničko mesto, festival pokušava da doprinese u rešavanju problema od šireg lokalnog značaja. Trebalo bi napomenuti, da je Ždreban pre održavanja prvog Natural Mystic Festivala, bio potpuno zapušten, i ako je godinama u nazad važio za kultno mesto obeležavanja prvomajskog uranka.

Velikim zalaganjem Turističke organizacije Gornjeg Milanovca, na čelu sa gospođom Mirom Mirković, Javnog komunalnog preduzeća, Opštinske organizacije Crvenog krsta i volontera ekološke organizacije „GMOptimist“, obavljeni su radovi uređivanja i raščišćavanja ovog izletničnog mesta. Iste godine, dogovoreni su i budući koraci koji su trebalo biti preuzeti u cilju daljeg uređivanje Ždrebana. Radovi su trebalo da obuhvate nasipanje prilaznog puta, adaptaciju spomen-česme, postavljanje klupa za odmor i sprava za rekreaciju izletnika.

U sklopu prvog festivala organizovana je offroad mountinbike trka koja je privukla zapažen broj učesnika i posmatrača. Muzički program prvog festivala sačinjavali su izvođači iz Srbije i jedan sastav iz Slovenije. Kao što se i očekivalo festival je privukao znatan broj ljudi iz našeg grada i okolnih gradova. Festival je u svojoj prvoj godini ispunio očekivanja organiizatora, kako po brojnosti posetilaca, tako i po pozitivnoj atmosferi koja je proistekla i iz same poruke koju prenosi reggae muzika – mir, ljubav, jedinstvo, tolerancija, ljubav prema prirodi… Sabirajući utiske nakon organizacije prvog Natural Mystic Festivala, organizatori su dobili motiv i složili se da festival organizuju i naredne godine na istom mestu.